Onder onroerend goed wordt verstaan: de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende zaak geen juridische betekenis. Bij vastgoed wordt vaak de grond niet meegenomen, maar alleen de gebouwen (of opstal) en overige bouwwerken die op de grond staan.

Artikelen in Onroerend goed