Ongebouwde eigendommen zijn onroerende zaken die niet bebouwd zijn zoals een perceel bosgrond of een stuk bouwgrond.

Artikelen in Ongebouwde eigendommen