Een onderpand is een object dat iemand die iets leent of huurt achterlaat bij de eigenaar om zo te waarborgen dat het geleende goed terugkomt. Ook een woning of een ander onroerend goed kan als onderpand beschouwd worden in het geval van een hypotheek. Op deze manier heeft de eigenaar van het geld een garantie dat hij zijn geld terugkrijgt en kan hij, in het geval van een hypotheek bijvoorbeeld, een lagere prijs rekenen, omdat hij minder risico loopt.

Artikelen in Onderpand