Een onderhandse verkoop is de verkoop van een pand op de vrije markt.

 

Artikelen in Onderhandse verkoop