Een onderhandse akte is een akte die is opgesteld zonder tussenkomst van een notaris. Deze aktes worden in veel gevallen toch bij de notaris getekend als de hypotheek passeert. Voorbeelden van deze aktes zijn een depotakte of een verpanding van rechten uit een levensverzekering.

Artikelen in Onderhandse akte