Onderhands is een actie waarbij er geen tussenkomst van een notaris is. De partijen maken onderling een akte op en daarbij wordt geen notaris ingeschakeld.
Artikelen in Onderhands