Een huis is meer waard als het in onbewoonde staat wordt aangeboden, dan wanneer het bewoond wordt. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. In veel gevallen houdt men 60% van de vrije verkoopwaarde aan als waarde in bewoonde staat.

Artikelen in Onbewoonde staat