Dit is een subsidie die niet wordt verstrekt op basis van de kenmerken van de eigenaar of gebruiker, maar op grond van de kenmerken van het gebouw.

Artikelen in Objectsubsidie