Objectsubsidie
Dit is een subsidie die niet wordt verstrekt op basis van de kenmerken van de eigenaar of gebruiker, maar op grond van de kenmerken van het gebouw.

Artikelen in Objectsubsidie