Een notaris brengt kosten in rekening voor het opmaken van een hypotheekakte en transportakte.

Artikelen in Notariskosten