Niet-Wijzigingsbeding
Het niet-wijzigingsbeding houdt in dat de hypotheekgever de bezwaarde zaak niet zonder toestemming van de hypotheekgever mag veranderen.

Artikelen in Niet-Wijzigingsbeding