De netto maandlasten zijn je maandelijkse bruto lasten verminderd met het fiscaal voordeel dat je ontvangt vanwege de aftrek van de hypotheekrente.

Artikelen in Netto maandlasten