Negatieve inkomsten eigen woning
Dit is het negatieve saldo inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.

Artikelen in Negatieve inkomsten eigen woning