Nationale Hypotheek Garantie (NHG) houdt in dat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kunnen huiseigenaren dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Wat houdt NHG precies in?

Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als je inkomen vermindert door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de woning moeten worden verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen zal het Waarborgfonds het verschil betalen aan de geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het Waarborgfonds.

Voorwaarden NHG

De voorwaarden voor een hypotheek op basis van NHG veranderen jaarlijks. Momenteel is de garantie mogelijk voor hypotheken tot €310.000. De grens om in aanmerking te komen voor NHG is jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen. Bekijk nu ook de actuele NHG-hypotheekrentes!

Artikelen in Nationale Hypotheek Garantie (NHG)