Een minute is een originele akte, die wordt opgemaakt en bewaard door een notaris.

Artikelen in Minute