Een makelaar onroerend goed is een tussenpersoon die op naam en voor rekening van derden bemiddelt bij koop en verkoop van onroerende zaken.

Artikelen in Makelaar onroerend goed