De legator is de erflater die het testament heeft opgemaakt.