Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan één of meer personen geld of bepaalde goederen nalaat.

Artikelen in Legaat