Kwijting
Kwijting is een verklaring dat een schuld afgelost is.

Artikelen in Kwijting