Kwijting is een verklaring dat een schuld afgelost is.