Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsverbetering is en verzamelnaam van de NHG voor het treffen van bouwkundige voorzieningen aan een woning.

Artikelen in Kwaliteitsverbetering