Een kapitaalsuitkering is een eenmalige uitkering uit een levensverzekering.