Kapitaalsuitkering
Een kapitaalsuitkering is een eenmalige uitkering uit een levensverzekering.

Artikelen in Kapitaalsuitkering