Het Kadaster beheert gegevens over onroerend goed in Nederland en wordt ook wel hypotheekkantoor genoemd. Bij het Kadaster is het eigendom van alle onroerende zaken vastgelegd. Het Kadaster beheert de kadastrale kaarten en openbare registers. Ook zijn eventuele hypotheken bij het Kadaster geregistreerd.
Wie een huis wil kopen, kan bij het Kadaster informatie verzamelen over de woning. Bijvoorbeeld via een Kadastraal bericht eigendom. Dat bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat en welke beperkingen er gelden voor het gebruik ervan. Koopsominformatie geeft informatie over de waarde van een woning.
Heb je een huis gekocht, dan schrijft de notaris de eigendomsakte en hypotheekakte in in het Kadaster.