Juridisch eigendom wordt verkregen door levering. Deze levering geschiedt bij notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers.

Artikelen in Juridisch eigendom