In gebreke stellen
In gebreke stellen is het schriftelijk melden aan (contract)partij dat deze niet, niet volledig, of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikelen in In gebreke stellen