Wat is hypotheekrenteaftrek? De hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel dat iemand met een hypotheek op een eigen woning ontvangt van de belastingdienst. Over de hypotheek, de lening die je hebt afgesloten om je huis te betalen, betaal je rente. En die hypotheekrente mag je aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Heb je een eigen woning? De rente die je betaalt over lening(en) voor de eigen woning, mag je aftrekken in box 1.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Voor welke leningen heb je recht op hypotheekrenteaftrek? Het gaat om leningen die zijn afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Je kunt maximaal dertig jaar gebruik maken van de aftrek van de hypotheekrente. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2001.

Hypotheek aflossen

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van onder meer je inkomen, de WOZ-waarde van de woning, de hoogte van je hypotheek en bijbehorende hypotheekrente. Voor nieuwe hypotheken is de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is met name het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt met 0,5 procent per jaar afgebouwd en is in 2018 49,5 procent.

Artikelen in Hypotheekrenteaftrek