Grosse
De grosse is een afschrift van de hypotheekakte. De grosse blijft op het kantoor van de notaris totdat een geldnemer in betalingsproblemen komt. De hypotheekhouder kan met de grosse beslag leggen op het met hypotheek bezwaarde goed en overige goederen van een geldnemer.

Artikelen in Grosse