De grondrente is een rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht.

Artikelen in Grondrente