Gezamenlijk eigendom wordt ook wel gemeenschappelijk eigendom genoemd. Hiervan is sprake als twee of meer mensen eigenaar zijn van één zaak, zoals een huis.

Artikelen in Gezamelijk eigendom