De geldnemer is degene die de verstrekte gelden ontvangt. Deze persoon wordt ook wel de hypotheekgever genoemd.

Artikelen in Geldnemer