Gebouwde eigendom is alle eigendom die is gebouwd of bebouwd.