Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.