De executeur-testamentair is na het overlijden belast met de uitvoering van het testament. Hij heeft het beheer over de goederen van de nalatenschap, betaalt de schulden en mag om deze te voldoen zelfs goederen verkopen.

Artikelen in Executeur-testamentair