Een erflater is de overledene, die een vermogen nalaat.

Artikelen in Erflater