Erfgenaam
Een erfgenaam is een persoon die op grond van een testament of op grond van de wet recht heeft op een erfenis.

Artikelen in Erfgenaam