Eindschuld
De eindschuld is het bedrag dat nog openstaat aan het eind van de looptijd van de hypotheek.

Artikelen in Eindschuld