Een crediteur is een schuldeiser, zoals de organisatie die jou een hypotheek verstrekt.