Canon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen voor het gebruik van de grond, waarop zijn onroerende zaak staat.

Artikelen in Canon