Camparanten
Comparanten zijn de personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen of voor de rechter voor een verklaring.

Artikelen in Camparanten