BTW is de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Dit is een omzetbelasting die de overheid heft op de levering van producten en diensten. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen. Bij een nieuwbouwwoning is BTW bijvoorbeeld inbegrepen in de koopsom.

Artikelen in BTW