Brede Herwaardering
De Brede Herwaardering is een Verzekeringswet van 1992 tot en met 2000 die vermogensopbouw via kapitaalverzekeringen beperkte door middel van vrijstellingen, duur en maximale inleg. Sinds de invoering van het nieuwe belastingregime in 2001 is er inhoudelijk een gedeelte van deze wet opgenomen in het nieuwe boxenstelsel via overgangsrecht en vaste bepalingen en vrijstellingen in Box I en Box III.

Artikelen in Brede Herwaardering