Bouwbesluit
De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Verbouwingen vallen ook onder het bouwbesluit. Het bouwbesluit speelt een rol bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

Artikelen in Bouwbesluit