Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. De borg kan aansprakelijk worden gesteld voor zijn gehele vermogen. Bij een hypotheek kan een geldgever eisen dat een derde zich borg stelt voor de hypotheekgever.