Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. De borg kan aansprakelijk worden gesteld voor zijn gehele vermogen. Bij een hypotheek kan een geldgever eisen dat een derde zich borg stelt voor de hypotheekgever.

Artikelen in Borgstelling