Boedelscheiding
Een boedelscheiding is de verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling.

Artikelen in Boedelscheiding