Bodemrecht
Bodemrecht is het recht om `tot op de bodem` bij een belastingplichtige verhaal te halen voor zijn schulden.

Artikelen in Bodemrecht