Een bezwaarschrift is het schriftelijk indienen van een bezwaar tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Artikelen in Bezwaarschrift