Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan, dat gericht is op rechtgevolg voor degene(n) aan wie de beschikking is geadresseerd.

Artikelen in Beschikking