Beleggingsfondsen zijn door financiële instellingen samengestelde portefeuilles van diverse beleggingsobjecten met als doel het rendement te optimaliseren en de risico’s beperkt te houden. Een fonds bestaat uit vaak uit een mix van aandelen, obligaties en liquiditeiten.

Artikelen in Belegginsfonds