Beleggingshypotheek
Bij een beleggingshypotheek is sprake van een combinatie tussen een aflossingsvrije hypothecaire geldlening en een verpande beleggingsverzekering. Binnen deze verzekering worden de ingelegde premies belegd door de verzekeraar.

In tegenstelling tot sparen brengt beleggen een risico met zich mee, omdat je vooraf niet weet wat de waarde van de belegging zal zijn aan het einde van de looptijd. Je hebt dus niet de zekerheid dat de hoogte van de verzekeringsuitkering aan het einde van de looptijd hoog genoeg is om de gehele hypotheek af te lossen. Bij een gelijkblijvend rentepercentage blijven de hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd gelijk.

 

Voordelen van de beleggingshypotheek:

  1. je kan voor een groot deel zelf bepalen waarin men belegt;

  2. je kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkt;

  3. constante maandlasten.

Nadelen van de beleggingshypotheek:

  • het is onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost;

  • het risico dat de waarde van de beleggingspolis daalt door eventuele koersdalingen op de aandelenmarkt.

Artikelen in Beleggingshypotheek