Belasting Box 2
n box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Het inkomen uit aanmerkelijk belang is belast, verminderd met te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang. Het belastingtarief in deze box is 25%.

Artikelen in Belasting Box 2