Het belastbaar loon is het loon verminderd met de werknemersaftrek. Het belastbaar loon staat op de loonstrook. Van het belastbaar loon zijn bedragen af te trekken, bijvoorbeeld hypotheekrente, studiekosten of hoge ziektekosten. Het belastbaar loon min de aftrekposten is het belastbaar inkomen.

Artikelen in Belastbaar loon