De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden:
– echtgeno(o)t(e)
– kinderen
– erven van de verzekeringnemer

Artikelen in Begunstigde